billede fra Isefjordens sidste fisker – Egebjerg-Odsherred

En dag ved fjorden med fortællinger og fremtidsudsigter

Søndag den 2. juni 2024

Egebjorg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, 4500 Nykøbing S

Hvad betyder Isefjorden for det lokale liv i Odsherred, og hvad betyder det levede liv langs kysten for fjorden?

Siden 80´erne har det ikke skortet på advarsler om, hvordan kvælstofudledning til Isefjorden kan ødelægge dens økologiske system. Fisk, fjordrejer, og nu i 2024 er ålegræsset og de kystnære brunalger næsten væk. Alligevel har politikerne endnu ikke gjort noget for at begrænse  industrilandbrugets udledninger til kystmiljøet.

Program

10.00- 10.15 Ankomst 

 10.15 – 11.00 Nis Olssen bifangstfisker, tidligere journalist og medlem af Kystliv giver os et kulturhistorisk tilbageblik på livet langs kysten og livet i og på Isefjorden siden 1950´erne. 

 11.15 – 12.00 Jan Henningsen, civilingeniør og sportsdykker har gennem en årrække dykket ved Kongsøreskov og Sandskredet og filmet det fortryllende undervandslandskabs liv langs fjordens kyster. Han var en af de første der forsøgte at få myndighederne til at forstå at livet i Isefjorden er døende.  

 12.00 – 13.00 Frokost pause. Servering af forskelligt godt fra havet garneret med sprødstegt tang 

 13.00 – 13.45 Gunni Ærtebjerg, havbiolog, medlem af DNO og gennem 30 år ansat i Danmarks Miljøundersøgelser som ansvarlig for forureningsovervågningen af de danske farvande. Hvad mener han om udviklingen og myndighedernes mulighed for regulering? Og kan han give et bud på hvordan vi får livet tilbage i fjorden? 

 13.45 – 14.00 Kaffe og te  

 14.00 – 14.45 Borgmester Karina Vincent er inviteret til at fortælle om kommunens politiske muligheder for at redde livet i Fjorden. Hun søgte at etablere ” Fjordnettet”, et netværk bestående af de kommuner der har kyst ned til fjorden. Hvad er meningen med netværket og hvordan er det gået? Hun vil også gøre os klogere på hvordan samarbejdet med landmændene om at begrænse udledningerne til vandmiljøet forløber.

 14.45- 15.00 Afrunding og spørgsmål. 

Pris 100 kr pr person inklusiv frokost med strandkrabbe suppe og andet godt fra havet. Tilmelding ved betaling til MobilPay nummer 4913CW.

Arrangementet er i samarbejde med DNO

https://www.facebook.com/events/s/temadag-om-isefjordens-tilstan/1443957032892321/