Præmieringer

SLOW FOOD DANMARK PRÆMIERINGER

Søndag den 11. december 2022 uddeler Slow Food Danmark for første gang tre diplomer til prisværdige virksomheder, som vi gerne vil anbefale.

God, ren og retfærdig mad skal både smage godt og kunne spises med god samvittighed. Det er en svær position for en virksomhed i et meget priskonkurrerende fødevaremarked. Derfor skal de seje mennesker, der insisterer på kvalitet og ordentlighed, belønnes. Det starter Slow Food Danmark på i år. Vi uddeler for første gang tre Slow Food Danmark diplomer til aktører, som kæmper en daglig kamp for god, ren og retfærdig mad, og som er værd at holde øje med i det kommende år. Præmieringen vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed, som finder sted ved fejringen af Slow Foods fødselsdag den 11. december.

Vinderne af Slow Food Danmarks diplomer i 2023 er

  • Foreningen Grønt Marked v/Mia Boland, Viola Capriola, Rich Bewley, Yunus Adams og Virginia Catena – for at have knækket koden til hvordan man laver en bæredygtig model for farmers markets og styrker forbindelsen mellem land og by

Grønt marked er et ugentligt udendørs marked, som samler velvalgte små, lokale producenter, som arbejder hårdt på at skabe kvalitetsprodukter. Det startede i 2019 på Refshaleøen i København og i de følgende år er vokset til også at være en søndag om måneden på Nørrebro og Vesterbro. Markedet leder efter en ny plads i byen til månedens sidste søndag. 

Gruppen bag Foreningen Grønt Marked er Mia Boland, Viola Capriola, Rich Bewley, Yunus Adams og Virginia Catena, som pt alle arbejder frivilligt med markedet. De står endvidere bag World Farmers Market Coalition, i samarbejde med markedsforeninger i Norge og Italien. Mere end 40 lande er nu ombord. Grønt Marked arbejder med den direkte kontakt mellem avlerne og forbrugerne i Køenhavn. Udover de ugentlige markeder står foreningen for hyppige events, gårdbesøg og temamiddage med fokus på f.eks. biodiversitet, kartofler eller græskar.

  • Gården Yduns Have på Samsø v/Hester Callagher og Bjarke Jensen – for ihærdig indsats for at fremme biodiversiteten med dyrkning af over 200 sorter og for at anvise nye måder at organisere og finansiere et landbrug på, så det også er en mulighed for unge ildsjæle

Yduns Have er en fondsejet økologisk gård beliggende på Samsø som driver 18 ha med direkte salg fra gården. Gården ejes af Jordbrugsfonden SamsØkologisk og Samsø Økojord. Hester Callagher og Bjarke Jensen har drevet gården som forpagtere i 5 år og har meget fokus på stor mangfoldighed, både i marken og i butikken, hvorfra det meste af salget foregår. De dyrker over 200 sorter af grøntsager, frugter, krydderurter og bær og har 600 æglæggere som bor i 2 mobile huse på marken og indgår i det øvrige sædskifte på gården. Parret kører et CSA på gården med over 55 medlemmer og gården leverer til lokale restauranter på øen og Hærværk i Århus. Udover grøntsager og æg, har parret også fornyeligt fået 2 kalve som skal være startskuddet til en mindre kødkvægsbesætning og har de sidste to år dyrket linser til konsum.

 

  • Butikken Sømunken / Bredflab v/Christoffer S. Pedersen – for det stædige arbejde for det naturskånsomme og kystnære fiskeri, for en meget levende og engageret formidling til butikkens kunder og for hele tiden at være i bevægelse mod næste trin

Sømunken er en fiskehandel og take-away i Rantzausgade på Nørrebro. Christoffer Pedersen, som er ud af en fiskehandlerfamilie, har arbejdet målrettet i 3 år på at skabe en ny tilgang til vores fiskevaner. For selvom fisk og skaldyr er godt for klimaet, så er fangstmetoderne det ikke altid. Hos Sømunken Fiskehandel sætter de gennem deres sortiment fokus på skånsomt fiskeri. De arbejder med principper om passive og selektive fangstmetoder, der både har minimalt spild og mindst mulig indflydelse på miljøet under havoverfladen.

De har ikke dorader og havbars, men et skiftende udvalg af skånsomt fangede fisk der er i sæson. Og gennem den gode formidling til kunderne har de fået Nørrebro til at spise andet end rødspætter, torsk og laks. Fisk som slethvar og rødfisk bevæger sig ofte over disken med gode tips til, hvordan de tilberedes optimalt. Det store arbejde med at være omhyggelig med udvælgelsen er tids- og ressourcekrævende med mange små leverandører – men det er jo vejen frem for en bedre og mere ordentlig fiskehandel. Støt Sømunken, spis mere fisk og køb den i Rantzausgade. 

 

Klik igennem billeder af dette års vinder:

 

Slow Food Danmark vil i løbet af 2023 sætte fokus på de præmierede aktører og lave arrangementer i samarbejde med dem. Vi vil opfordre alle til at lægge deres indkøb hos dem, hvis de har mulighed for det. Læg vejen forbi, køb en fisk eller en pose grøntsager, få en snak om god mad og giv dem et klap på skulderen. Det har de fortjent! Vi håber, at vi i Slow Food Danmark på den måde kan være med til at udbrede kendskabet til, hvor i Danmark der er god mad og give nogle af ildsjælene et skub fremad.

Vi fejrer årets vindere ved fejringen af Slow Foods fødselsdag, Terra Madre Dag, søndag den 11. december. Det sker på Grønt Marked på Litauens Plads på Vesterbro i København fra kl. 12-15. Her kan du møde årets vindere og få mere at vide om Slow Food og hvad vi har på hjerte.

OM SLOW FOOD DANMARKS PRÆMIERINGER

Fra 2022 vil Slow Food Danmark arrangere en årlig præmiering af en eller flere madaktører i forbindelse med Terra Madre-dagen i december. Præmieringen skal gælde for det kommende år og ske efter objektive, synlige kriterier.

I år valgt Slow Food Danmarks bestyrelse vinderne, men på sigt er det tanken i højere grad at involvere medlemmerne og omverdenen.

Objektive kriterier:

Begrundelserne koncentrerer sig om Slow Foods kerneværdier – god, ren og retfærdig mad.

God

Proces er omhyggelig, omsorgsfuld og præget af et helhedssyn. Forholder sig til aktuelle udfordringer.

Produkt indholder god smag, tekstur og håndværk.

Ren

Proces og produkt er økologisk og/eller på andre måder bæredygtigt.

Retfærdig

Proces er lokalbaseret, inddrager kræfter i nærheden. Understøtter arts-, sorts- og racediversitet iplante- og dyreavl. Undgår madspild.

Produkt prøver at udbrede god mad til folk der ikke tilhører de mest velstående.

Vores præmiering sker ud fra objektive kriterier om hvad der udgør god, ren og retfærdig mad. Det første og vigtigste kriterium er, at det smager godt. Vi belønner også aktører, der udover produktionen arbejder med formidling og fortælling ift deres produkt eller ydelse. Som tør stå ved deres råvare og ser den som del af et samlet økosystem (biodiversitet og artsdiversitet).

Ud over de objektive kriterier skal de præmierede foretagender komme med nye ideer eller energi til madverdenen.  Vi præmierer virksomheder og enkeltpersoner, der er værd at holde øje med, som arbejder i samme retning som Slow Food  og som aktuelt har brug for medvind.

Typer af aktører:

Virksomheder og enkeltpersoner, der er i markedet med et produkt eller en service (enten engros eller detail).

Øvrige kriterier:

Når vi udvælger vinderne blandt de nominerede skal vi være opmærksomme på at sprede os f.eks. på forskellige kategorier (en primærproducent, en butik, et spisested hver gang) og på geografisk spredning.

Valg af vinderne 2023:

Præmieringerne er et Slow Food-koncept, som man f.eks. i Sverige har anvendt i over 20 år. Det har aldrig været brugt i Danmark, men under Terra Madre Nordic blev vi inspireret til også at anvende os af i Danmark. I år har bestyrelsen udpeget de tre vindere, og fra næste år indfører vi en demokratisk proces, hvor I som medlemmer kan nominere og derefter stemme. Alt er i progres. 

 

Vær med til at udpege hvem der skal præmieres af Slow Food Danmark i 2024: 

Kom til Terra Madre Dag den 11. december fra kl 12-15 på Grønt Marked på Lituaens Plads / Vesterbro, hold øje på nyhedsbrev fra Slow Food Danmark, og vær med til Generalforsamlingen 2023.