Præmieringer

SLOW FOOD DANMARK DIPLOMER 2024
Søndag den 10. december 2023 uddelte Slow Food Danmark for anden gang diplomer til prisværdige virksomheder, som vi gerne vil give en skulderklap. Årets præmier går til fire producenter, som vi synes gør en forskel ift vores ambition om god, ren og retfærdig mad til alle. I ord, i praksis og i de produkter, de sender ud i mad-Danmark

Vi håber I vil være med til at følge og støtte vores præmierede producenter i det kommende år:

Gothenborg fjerkræ v/Lone og Lars Hedegaard
for det lange seje træk gennem 25 år med at lave fjerkræ af høj kvalitet med fokus på dyrevelfærd og en holistisk natursyn, i gode og svære tider. Se mere på www.gothenborg.dk.

TIR Bakery v/Louise Bannon
for at bage tæt på kornet og marken, brød, der smager så godt, at folk står tidligt op og står i lange køer, for at være sikre på at få noget med hjem. Se mere på: www.tirbakery.com

Søtofte Gårdmejeri v/Marie Linnea Østergaard og Michel Poulsen
for en pionerindsats indenfor dansk gårdmejeri, råmælksost og frisk mælk, baseret på regenerativ metode og holistisk afgræsning. Se mere på: www.soetoftesgaardmejeri.dk

Vild Hvede v/Ingeborg Pauls, Emilie Berning og Bjarne Poulsen
for arbejdet med at fastholde og udbrede gamle kornsorter og sætte kornet på menuen å nye måder samt for fremstillingen af frisk og nænsomt møllet mel. Se mere på www.vildhvede.com

Årets jury-forperson er chokolademesteren Mikkel Friis-Holm. Han siger om diplomerne: “Det er vigtigt at anerkende producenter af højkvalitets fødevarer, der kæmper hver dag. Kæmper for at hæve og holde kvaliteten, i et “marked”,der favoriserer billige priser og lav kvalitet. Det kræver ildsjæle og mennesker med ryggrad. Jeg er stolt af at være med til at give den anerkendelse til disse fire, der i den grad lever op til slowfoods credo.”

Har du spørgsmål eller brug for at vide mere – kontakt Slow Food Danmarks forperson Carsten Lunding, mobil 29261611, mail: forperson@slowfood.dk

OM SLOW FOOD DANMARKS PRÆMIERINGER

Fra 2022 vil Slow Food Danmark arrangere en årlig præmiering af en eller flere madaktører i forbindelse med Terra Madre-dagen i december. Præmieringen skal gælde for det kommende år og ske efter objektive, synlige kriterier.

I 2023 valgte Slow Food Danmarks bestyrelse vinderne; for 2024 havde vi en blanding af bestyrelsesmedlemmer, tidligere vindere og samarbejdspartnere som jury.

Objektive kriterier:

Begrundelserne koncentrerer sig om Slow Foods kerneværdier – god, ren og retfærdig mad.

God

Proces er omhyggelig, omsorgsfuld og præget af et helhedssyn. Forholder sig til aktuelle udfordringer.

Produkt indholder god smag, tekstur og håndværk.

Ren

Proces og produkt er økologisk og/eller på andre måder bæredygtigt.

Retfærdig

Proces er lokalbaseret, inddrager kræfter i nærheden. Understøtter arts-, sorts- og racediversitet iplante- og dyreavl. Undgår madspild.

Produkt prøver at udbrede god mad til folk der ikke tilhører de mest velstående.

Vores præmiering sker ud fra objektive kriterier om hvad der udgør god, ren og retfærdig mad. Det første og vigtigste kriterium er, at det smager godt. Vi belønner også aktører, der udover produktionen arbejder med formidling og fortælling ift deres produkt eller ydelse. Som tør stå ved deres råvare og ser den som del af et samlet økosystem (biodiversitet og artsdiversitet).

Ud over de objektive kriterier skal de præmierede foretagender komme med nye ideer eller energi til madverdenen.  Vi præmierer virksomheder og enkeltpersoner, der er værd at holde øje med, som arbejder i samme retning som Slow Food  og som aktuelt har brug for medvind.

Typer af aktører:

Virksomheder og enkeltpersoner, der er i markedet med et produkt eller en service (enten engros eller detail).

Øvrige kriterier:

Når vi udvælger vinderne blandt de nominerede skal vi være opmærksomme på at sprede os f.eks. på forskellige kategorier (en primærproducent, en butik, et spisested hver gang) og på geografisk spredning.

Valg af vinderne 2023:

Præmieringerne er et Slow Food-koncept, som man f.eks. i Sverige har anvendt i over 20 år. Det har aldrig været brugt i Danmark, men under Terra Madre Nordic blev vi inspireret til også at anvende os af i Danmark. I år har bestyrelsen udpeget de tre vindere, og fra næste år indfører vi en demokratisk proces, hvor I som medlemmer kan nominere og derefter stemme. Alt er i progres.