[English below]

Dansk

mandag d. 8. maj, kl 17.30

Amagerbro, København (privat adresse gives til de tilmeldte, når datoen nærmer sig)

Vær med for en sammenskudsgilde med Slow Food’s Regenerativt Jordbrug Community d. 8. maj kl 17.30. Vi har lige afsluttet vores 5-måneders studiekreds og ønsker at blive ved med at mødes for at se, hvordan vi kan fortsætte med at lære om og deltage i regenerativt jordbrug i Danmark. Både dansk og engelsk vil tales.

Tag en ret med til deling med 2-4 personer. Idéen er at vi prøver at lave så meget som muligt af regenerative råvarer og støtte producenterne. Kig på vores fælles ressource list for at se, hvordan du kan skaffe råvarerne.

Indgang er ellers gratis. Tag gerne drikkevarer med, hvis du vil have noget andet end vand. Tilmeld dig via NemTilmeld.

English

Monday, May 8th, 17.30

Amagerbro, Copenhagen (private address provided to those signed up when the date is closer)

Join us for a potluck with Slow Food’s Regenerative Agriculture Community on the evening of May 8th at 17.30. We just finished up our 5-month study circle and want to keep coming together to see how we can continue learning about and participating in growing regenerative agriculture in Denmark. Both Danish and English will be spoken.

Take a dish with you to share with 2-4 people. The idea is to try to cook as much as possible with regenerative products and support the producers. Take a look at our shared resource list to see how you can find the products.

Entrance is otherwise free. Bring your own drinks if you’d like something other than water. Sign up via NemTilmeld.